Oppositie bolt het af

De gemeenteraad vanavond was al niet bepaald een verheven vertoning, maar het echte venijn zat in de staart. Toen voorzitter Marc Swevers (Open VLD) een amendement te berde bracht bij het huishoudelijk reglement van de raad, stond de boel op stelten. Hij wil dat de gemeenteraden op een meer zakelijke manier verlopen, dat de debatten inhoudelijker worden gevoerd en dat punten die naar voor gebracht worden geen partijpropaganda mogen zijn. Daarom moeten ze tijdig ingediend worden en als ze bijvoorbeeld als een presentatie gebracht worden, mogen ze geen partijlogo's bevatten. Sonja Claes (CD&V) trok als eerste tegen dat voorstel van leer omdat er volgens haar tijdens de commissie niets over gezegd was en ze zich beperkt voelde in haar fundamentele politieke vrijheid en opdracht. Ook Jan Jans (Vlaams Belang) meende dat hij beknot werd en niet meer de kans zou krijgen om standpunten te verdedigen. Bruno Buyse (N-VA) vroeg samen met Dirk Schops (CD&V) om het punt uit te stellen. Dat gebeurde niet. Daarop stoof de voltallige oppositie woedend naar buiten, waarna voor de meerderheid de weg open lag om het voorstel goed te keuren18015