Oppositie: 'College is schoonmoeder van OCMW'

Bij de voorstelling van de financiën van het OCMW vond Sonja Claes (CD&V) dat het schepencollege zich nu al voordoet alsof het de baas is van het OCMW terwijl de fusie pas tegen 2019 voorzien is. En ze verwijst naar een vraag van het schepencollege aan de OCMW-voorzitter waarbij het OCMW een toelichting moet komen geven over een aantal zaken in aanwezigheid van de financieel beheerder terwijl iedere partijen haar afgevaardigden heeft in de OCMW-raad. Burgemeester Mario Borremans (GOED) zag niet in wat er verkeerd is om informatie op te vragen en de cijfers naast elkaar te leggen. Schepen van onderwijs Marleen Hoydonckx (NHZ) zei dat er voortdurend vragen zijn vanuit de scholen om meer transparantie over de buitenschoolse opvang en dat het schepencollege daarin bemiddelt. Er volgde nog heel wat gehakketak maar iedereen bleef op zijn standpunt.19659