Oppositie tegen nieuwe sportsubsidiereglement

De gemeenteraadsagenda werd vanavond tegen een redelijk vlot tempo afgewerkt. Over de aanpassing van de subsidiereglementen voor sportclubs moest gestemd worden. Eerst had Peter Tielens (Nieuw) de verdeling van de subsidies op de korrel genomen omdat bij de impulssubsidie drie clubs bijna de helft van de 25.000 euro binnenhalen.  Ook de toekenning van jeugdsterren klopt volgens hem niet, omdat clubs met een goede werking en slechts 20 leden evenveel geld krijgen als goedwerkende clubs met 200 leden. Hij stelde ook vast dat slechts 27 van de 166 clubs subsidies krijgen uit het Sport voor Allen-decreet, of minder dan 20 %. De meerderheid stemde voor het nieuwe reglement, Nieuw en SP.a stemden tegen, Vlaams Belang en onafhankelijken onthielden zich.
Toen het activiteitenverslag van het autonoom gemeentebedrijf ter sprake kwam maakte Tony Beerten zich nog even boos omdat er 250.000 euro aan schadevergoeding en kostenvergoeding (vooral aannemer en architect) moest betaald worden voor het afblazen van de bouw van sporthal Boekt. Om dat te verrekenen, wordt het 'kapitaal' van het gemeentebedrijf, toegekend in de vorm van een doorgeeflening met hetzelfde bedrag verminderd.5228