Paddenstoelen groot en klein (6)

Paddenstoelen groot en klein (6)

De periode waarin het echt judasoor of Hirneola auricula-judae verschijnt duurt van de late herfst tot in het voorjaar. De paddenstoelen blijven op hun standplaats verscheidene maanden intact. Ze groeien bij voorkeur op vlierstruiken. Uiteraard verwijst de naam naar de apostel Judas, die volgens het Nieuwe Testament, Jezus verraden heeft, maar naderhand berouw had en zichzelf verhing. Omdat de middeleeuwse mens in trilzwammen onheil zag, geloofde hij dat Judas zich aan de gewone vlier verhangen had. Hierdoor was de plant behekst, waardoor elk jaar opnieuw het 'oor van Judas' op de takken verscheen. Deze heeft Stefan Was aangetroffen in de buurt van 't Meylandt.
11708