Parkeerverbod in de Doelenlaan

In de Doelenlaan in Viversel komt er een parkeerverbod, in het bewoonde deel, van de huisnummers 19 tot 49. Het gaat om de straat in de buurt van de Kerkstraat en het kanaal. Bij grote evenementen, vooral op het circuit, kampen ze daar nogal eens met parkeeroverlast. De verbodsborden mogen dan ook - naargelang de noodzaak - afgedekt, verwijderd of geplaatst worden.5165