Pas volgende maand meerjarenplan op gemeenteraad

Pas volgende maand meerjarenplan op gemeenteraad

Op 28 november buigt de gemeenteraad zich (voorlopig) over 20 punten in openbare zitting. Het meerjarenplan zit daar nog niet bij. Er waren blijkbaar problemen met de nieuwe software dat alles moet verwerken, dat gaf fouten. Dus is het meerjarenplan geagendeerd op 12 december, de laatste gemeenteraad van het jaar. De raad van deze maand moet de nieuwe personeelsformatie en de begroting 2020 van de politie goedkeuren. Verder liggen wat grondperikelen op tafel. In de geheime zitting wordt de opvolging van het rapport van Audit Vlaanderen besproken. 48763