Patricia Vanhoudt is overleden

Patricia Vanhoudt is overleden

Op 26 januari overleed Patricia Vanhoudt, ze zou volgende herfst 53 worden. Er heeft een avondwake plaats op donderdag 31 januari om 18.30u in de parochiekerk Sint-Valentinus in Berkenbos. Nadien is er gelegenheid tot groeten in funerarium J. BEYNE, Koerselsebaan 37 in Heusden. De uitvaartliturgie is op vrijdag 1 februari om 10.30u in de kerk van Berkenbos.44566