Pensioendienst: 'Geen tegenstelling KB en wet'

Pensioendienst: 'Geen tegenstelling KB en wet'

De Federale Pensioendienst reageert op de persconferentie van de KS-Vriendenkring rond het pensioendossier. De Federale Pensioendienst bevestigt dat binnen het Beheerscomité een werkgroep werd opgericht om de eisen van de ex-mijnwerkers te onderzoeken. Maar het klopt niet dat het beheerscomité zou gesproken hebben van een tegenstelling tussen het koninklijk besluit en de wet. Het beheerscomité zegt in zijn verslag geen positie in te nemen. Het zegt alleen dat het aan de politieke overheden is om te evalueren of het omstreden KB wel degelijk de gedane beloftes in de wet van 20 juli 1990 juist vertaalt. Het Beheerscomité bevestigt dat de Federale Pensioendienst het mijnwerkerssupplement altijd correct berekend heeft op basis van het KB van 4 december 1990.UPDATE Van zijn kant zegt de KS-Vriendenkring dat het mailverkeer met het management van de FDP zijn mening staaft en bewijst dat de berekeningswijze van het supplement niet in overeenstemming is met de wetten van 1990, 1996 en 2011. Als de Directie van de FDP het nu nog niet begrepen heeft dan stellen we ons toch wel bepaalde vragen over hun capaciteiten om juridisch teksten te interpreteren. Vroeg of laat zal de Pensioendienst het geld toch moeten betalen," zo luidt het bij de KS-Vriendenkring.

51868