Platform Integratiebeleid: tips voor partijen

Het Platform Lokaal Integratiebeleid heeft de politieke partijen een reeks aandachtspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen bezorgd. Vertrekpunt zijn de decenniumdoelstellingen 2017 voor Vlaanderen ben Brussel, die naar Heusden-Zolder worden vertaald. Zo blijkt dat mensen in kansarmoede en allochtonen minder deelnemen aan preventieve gezondsheidszorg. Dat merken ze in de kraamafdeling van het ziekenhuis en ook bij Kind en Gezin. Allochtone senioren gebruiken veel geneesmiddelen en zijn vaak diabetici. Er zijn nog altijd veel te veel jonge, laaggeschoolde werklozen, en jongeren starten vaak ondoordacht als zelfstandige. Daarnaast groeit de groep werkloze 50-plussers. Meer aandacht voor arbeidsintensieve bedrijven kan een antwoord zijn, volgens de raad. Nog teveel gezinnen halen niet het minimale inkomen waardoor ze hun stroom niet kunnen betalen of bij het OCMW langs moeten voor schuldbemiddeling. Ook zijn er heel wat woonproblemen: een vermindering van het sociaal huuraanbod en een concentratie van allochtonen in sommige wijken. Taalachterstand zorgt voor leerproblemen vanaf het lager onderwijs. Een grotere deelneming aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod kan een oplossing bieden. Allochtonen zijn ook te ongelijk gespreid over de scholen. De gemeente moet inspanningen blijven doen in het onthaalbeleid en de ontmoeting en uitwisseling tussen bevolkingsgroepen. Met ook aandacht voor het specifieke probleem van de Roma en de samenlevingsproblemen en onveiligheidsgevoelens rond de Koolmijnlaan door vandalisme en kleine criminaliteit. Die buurt moet dan ook verder aangepakt worden volgens de raad. Die wacht nu op de antwoorden van de verschillende partijen om ze dan tijdens de volgende algemene vergadering te bespreken.10101