Politie heeft nieuwe flitscamera nodig

Politie heeft nieuwe flitscamera nodig

Op donderdag 25 april vergadert de gemeenteraad over 18 punten. Voor de politie moet een nieuwe snelheidscamera aangekocht worden. En ook de bijzondere bijstand tussen de politiezones komt opnieuw op de vergadering, vorige keer was dat punt uitgesteld. De raad moet zijn goedkeuring geven aan de gecoördineerde jaarrekening voor de 8 kerkfabrieken die het centraal kerkbestuur heeft ingediend. Ook wordt de kostprijs vastgelegd voor de verwijdering van eikenprocessierupsen door een privé-bedrijf. De raad wordt ook gevraagd om de bevoegdheid over de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor 8 openbare werken aan het schepencollege goed te keuren.45439