Politie-invasie in Bolderberg

Politie-invasie in Bolderberg

Voor de tweede keer in korte tijd hield de federale politie een grote oefening in en rond Bolderberg. Daarbij werden de verschillende onderdelen van de oproerpolitie ingezet en getraind in ordehandhavingstechnieken. Ook deze keer speelde een deel van de oefening zich af op Parking 69, maar ook in de buurt zoals in de Heidestraat traden de federale politiemensen in vol ornaat op. Hier vind je ook een filmpje.46584