Procedure voor klachten tegen dienstverlening

Procedure voor klachten tegen dienstverlening

Wie een klacht heeft over de dienstverlening door de gemeente, kan daarvoor voortaan een beroep doen op een aparte klachtenprocedure. Die komt naast de bestaande meldingskaart die dient voor het signaleren van problemen bijvoorbeeld met de riolering of groenvoorziening. Maar iemand die zich door de ambtenaren onheus behandeld voelt, kan dan een aparte klacht indienen die een procedure moet doorlopen. Overigens is het wettelijk opgelegd dat de gemeente zo'n reglement voorziet. Het afgelopen jaar zijn er blijkbaar twee zulke klachten geweest., dixit schepen Engin Özdemir (SP.A)
29691