Protestbrief tegen verkeersbeperking bloemenwijk

Protestbrief tegen verkeersbeperking bloemenwijk

Er komt verzet tegen de verkeersbeperking op het kruispunt Irislaan/Heidestraat in Bolderberg. In juli heeft de gemeente in de 'bloemenwijk' maatregelen genomen om het sluipverkeer tegen te gaan. Er ontstond meteen een discussie, een deel van de buurt was voor, een deel tegen. Buurtbewoner Marc Broux heeft nu het voortouw genomen in het verzet. Naar eigen zeggen is het aantal passerende voertuigen veel lager dan een telling zou laten uitschijnen en moeten de buurtbewoners nu zelf een omweg maken. Hij verspreidde een brief in de buurt met een oproep om te reageren. Daarop zouden volgens de initiatiefnemer 92 brieven ondertekend terug zijn bezorgd, 5 voor de afsluiting, 87 tegen. Hij heeft nu vervolgens in een brief aan de burgemeester, alle schepenen en alle raadsleden de intrekking van de maatregel gevraagd. 


47776