Provinciale interesse voor duurzaamheid

Provinciale interesse voor duurzaamheid

Donderdagnamiddag hebben de gouverneur en de gedeputeerden zowat twee uur rond de tafel gezeten met de burgemeester en het schepencollege van Heusden-Zolder. Elke gemeente krijgt de provincie op bezoek, daarbij wordt vooral gekeken naar de sterke troeven en naar mogelijkheden tot samenwerking. Gouverneur Stevaert benadrukte dat de provincie hard wil strijden tegen de CO² en dat hetgeen op het mijnterrein gebeurt rond Cedubo en de cleantech bedrijven daar perfect bij aansluit. Burgemeester Claes verwacht een verdere wisselwerking met de provincie. Even werden ook de plannen aangekaart om op het silbbekken zonnepanelen te installeren, met ook een ruimte voor experimenten met windmolens. Maar dat laatste is momenteel niet mogeljk volgens de regels van de ruimtelijke ordening. Provinciale belangstelling was er ook voor het toerisme en de ontsluitingsmogelijkheden van de gemeente.
266