Put dateert alleszins van voor 1969

Put dateert alleszins van voor 1969

Een deeltje van het mysterie van de put in de buurt van de mijnterril is al ontsluierd, althans de periode waarin hij is gebouwd. Christophe Jaemers heeft zich op oude kaarten en andere informatiebronnen gestort. In de buurt lag vroeger een ven dat al te vinden is op een kaart uit 1870. Rond 1920 was dat getransformeerd in twee vijvers. Op een kaart van voor de Tweede Wereldoorlog is de put nog niet te zien. In de periode nadien moet hij zijn aangelegd want onder meer op een kaart uit 1969 (links, de blauwe stip) is de put terug te vinden. Blijft dus nog de vraag wie hem heeft gebouwd en waarom. Christophe heeft trouwens nog een interessant weetje: in die buurt lag destijds ook de grens tussen het Prinsbisdom Luik - waartoe het gebied van het huidige Heusden-Zolder behoorde - en het Hertogdom Braban, waartoe een deel van Koersel behoorde.

53740