Raad unaniem tegen ontsluiting kolenhaven

Raad unaniem tegen ontsluiting kolenhaven

Heusden-Zolder wil niet weten van de huidige plannen rond de insteekhaven (kolenhaven) en vooral de ontsluiting ervan. Het schepencollege is er niet over te spreken dat het verkeer afkomstig van de industrieterreinen van de kolenhaven en Lummen-Gestel via de kant van Viversel langs het kanaal wordt afgeleid naar de brug en zo naar de oprit 26bis. Doordat ook het klaverblad dichtslibt, wordt bovendien nog een aanzuigeffect verwacht van verkeer dat de verkeerswisselaar wil vermijden. Schepen Lode Schops (GOED) maakte duidelijk dat de gemeente een gespecialiseerde advocaat in de arm heeft genomen en een bezwaar indient.
 
Bruno Buyse (onafh) kon zich vinden in de bezwaren maar vroeg ook hoever de gemeente wil gaan in haar verzet, of ze bijvoorbeeld ook bereid is om naar de Raad van State te gaan. Hij vond dat de gemeente stappen moet zetten om de Vlaamse Waterweg te verplichten om een MER te maken. Ook Sonja Claes stond vanuit de CD&V-oppositie mee achter een negatief advies. Ze had in 2008 mee een akkoord met Lummen bereikt om de ontsluiting deels op beide grondgebieden te leggen. Maar volgens CD&V heeft de Vlaamse Waterweg nooit alternatieven onderzocht en kiest ze voor de goedkoopste en administratief gemakkelijkste oplossing. De partij stelt vast dat er minder industrie, minder landbouw en minder recreatie is voorzien, maar wel meer natuur terwijl die door een kanaal gedwarst wordt. Ook de oppositie roept de inwoners van Viversel en Eversel op om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen.

Robin Stroobants (N-VA) wees erop dat twee percelen dreigen onteigend te worden die het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum gebruikt om grotere dieren te huisvesten, die bijvoorbeeld in opdracht van de politie gevangen worden. Een onteigening zou volgens hem zwaar wegen op de werking van het VZOC. De raad stemde unaniem voor het negatief advies.36014