Raad van State veegt Remo-project van tafel

Raad van State veegt Remo-project van tafel

Het Closing The Circle-project van Group Machiels komt er niet op korte termijn. De Raad van State heeft deze week het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan vernietigd nadat de Limburgse Milieukoepel samen met enkele buurtbewoners in beroep was gegaan. De Raad van State baseert zich vooral op de geplande kapping van het bos - met zomereiken - dat als Europees habitatgebied beschermd is. Door de vernietiging van het GRUP vervallen ook de milieu- en bouwvergunningen die op basis daarvan waren toegekend en moeten althans deze plannen worden opgeborgen. Bij de Limburgse Milieukoepel reageren ze tevreden. Bij Group Machiels is de teleurstelling des te groter, ook al omdat het project al heel wat geld heeft gekost. Helemaal verrast zijn ze ook weer niet omdat eerder al het ruimtelijk uitvoeringsplan werd geschorst. Toch bergen ze het Closing The Circle-project niet op, en wordt - eenmaal het arrest grondig is bestudeerd - een nieuwe vergunningsaanvraag overwogen. Hoewel ze ook beseffen dat het -als het nog kan - hoe dan ook een project op langere termijn zal worden. Dit arrest betekent niet dat er geen industrieel afval meer mag aangevoerd worden.
43545