Religies staan stil bij een bewogen voorjaar

Religies staan stil bij een bewogen voorjaar

De interreligieuze werkgroep hield deze namiddag op Lindeman, tussen de kerk en La Baracca een zogenaamde 'cirkel van stilte'. Daarbij werd bij de start van de vakantie een bewogen half jaar afgesloten. Er werd gebeden - uit de verschillende religies- voor de slachtoffers van de coronacrisis, op spandoeken werd de verbondenheid in dank en droefenis uitgedrukt en er werden kaarsen ontstoken. Ze stonden ook stil bij het feit dat alle belangrijke religieuze gebeurtenissen en feesten dit voorjaar niet samen konden gevierd worden, daarom dat nog even - zij het in beperkte kring - een moment van verbondenheid werd tot stand gebracht. Ook burgemeester Mario Borremans kwam dat met een korte toespraak onderschrijven. (foto's Ann Jordens)59316