Remo gaat geurhinder nu toch aanpakken

Remo gaat geurhinder nu toch aanpakken

Group Machiels gaat de komende maanden 2 miljoen euro investeren om de geurproblematiek van het Remostort aan te pakken. Vooral deze en vorige zomer waren er veel klachten van inwoners van Lillo en Lindeman over stank. Het bedrijf deed dat altijd als merkwaardig af omdat volgens de leiding alle maatregelen genomen waren en er in principe geen geur kon ontsnappen. Daarop gaf het de VITO en een privé-firma de opdracht voor bijkomende onderzoeken. Daaruit is gebleken dat uit het industrieel afval wel degelijk biogassen ontstaan en het zijn die die voor de vele klachten zorgen. Remo gaat daarom nieuwe investeringen doen, het afval nog meer afdekken, meer toezicht houden bij het storten van afval, de gassen fakkelen, … De directie maakt zich sterk dat tegen 1 maart de problemen opgelost zijn. De buurt zal meer geïnformeerd worden en tegen dan een rondleiding krijgen. Group Machiels – die nog altijd het Closing The Circle project wil ontwikkelen op Remo – heeft zich ook verontschuldigd voor de geurhinder. (foto Marcel Gybels)
48500