Ruzie over herverdeling mandaten

Bij het bijkomend punt over de verkiezing van nieuwe afgevaardigden in allerlei intercommunales, vonden CD&V en Vlaams Belang dat het moet gedaan zijn met het voortdurend wisselen van partij en afgevaardigden. CD&V verliet voltallig de raad. Ook namens N-VA zei Elke Gijbels niet aan die komedie te willen meedoen, en vroeg zich af hoe dit binnen de meerderheid was afgesproken. Martine Vrancken (SP.A) antwoordde dat het allemaal binnen de meerderheid was doorgesproken. Schepen Robin Stroobants (N-VA) voelde zich persoonlijk gepakt nadat eerder ook al om drogredenen zijn bevoegdheden waren ontnomen. Het werd een geroep tussen SP.A en N-VA , waarop ook de N-VA-leden opstapten. Maar dat bracht geen zoden aan de dijk, bij de stemming werden alle mandaten in de intercommunales van de N-VA-leden ontnomen.22474