Schans en Luchtballon: telkens 2 hele lesdagen

Schans en Luchtballon: telkens 2 hele lesdagen

In de basisscholen van het GO! De Schans en De Luchtballon gaan de lessen volgende maandag opnieuw van start. Dan worden de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar weer verwacht. Waarnemend directeur Kristof Gilis stipuleert dat de klassen in twee groepen verdeeld worden. En ze volgen 2 volledige dagen les op school die bovendien gegeven worden door hun eigen klasleerkracht. Voor de kleuters, het 3de, 4deen 5de leerjaar blijft het afstandsonderwijs verder lopen. Ondertussen is de laatste hand gelegd aan een hele reeks maatregelen en richtlijnen voor leerlingen, personeel en ouders. Buiten de klassieke zaken als beschermingsmiddelen, handhygiëne, eigen toiletten per bubbel die net als de klaslokalen meermaals per dag gepoetst worden, zijn banken en speeltoestellen afgeschermd, is er eenrichtingsverkeer in de gebouwen, en zijn er alternerende les- en speeltijden. Ook naar de ouders is duidelijke signalisatie aangebracht.
53896