Schepen Peter Tielens: 'Goede financiële balans'

Hoewel de oppositie uiteraard een andere mening is toegedaan, vindt schepen van financiën Peter Tielens (NHZ) dat het budget 2018 een mooi document is met een positief resultaat zowel op kasbasis als autofinanciering. En het exploitatiebudget voor 2018 - de budgetten voor dagelijkse werking - heeft een overschot.

Nieuwe uitgavenposten zijn: de begeleiding van de integratie tussen gemeente en OCMW door een gespecialiseerd bedrijf, extra werkingsuitgaven dor de overname van domein Bovy en de aankoop van camera's. Er is één camera gekocht tegen sluikstorten, één tegen vandalisme die nabij het gemeentehuis wordt gezet en een derde verplaatsbare tegen vandalisme wordt gehuurd.

Er zijn bijna € 6,13 miljoen nieuwe investeringen opgenomen in het meerjarenplan - onder meer rioleringen waarvoor nu subsidies vrijkwamen - wat de totale investeringen deze legislatuur op 79 miljoen brengt. Heusden-Zolder krijgt volgend jaar € 5,4 miljoen investeringssubsidies, of 33,30 miljoen voor de hele periode. Er worden geen nieuwe leningen afgesloten volgend jaar. In drie jaar tijd is de leningslast teruggebracht van 34 naar 26 miljoen, en die lijn wordt doorgetrokken de komende jaren, maakt Peter Tielens zich sterk.38353