Schepen Tielens op ramkoers met dorpsraad Zolder

Schepen Tielens op ramkoers met dorpsraad Zolder

Schepen van sport en financiën Peter Tielens ligt in de clinch met dorpsraad Zolder rond de plannen voor het centrum. Tielens verwijst naar een open brief van 30 juni waarin de dorpsraad hem verweet dat hij als schepen de gemeenschap van Zolder-Centrum het recht zou ontzeggen op te komen voor de leefbaarheid van het dorp. En na een nieuw pamflet reageert de schepen in eigen naam.

Hij zegt dat hij enkel uitvoert wat het schepencollege en de gemeenteraad beslist hebben maar dat tegelijk de dorpsraad feiten verzwijgt en studies van Sport Vlaanderen bewust foutief voorstelt. Zo is hij boos dat het pamflet niet vermeldt dat het beleid 1,5 miljoen euro voorziet als investering in sportinfrastructuur in Zolder-Centrum. "Ik vraag me trouwens af of een dorpsraad die nu nog treurt over het verdwijnen van 'de bibliotheek' en "de Post" , wel een eigentijds dorp vertegenwoordigt," aldus Peter Tielens.

Hij voegt er nog aan toe dat hij als schepen oog hoort te hebben voor het belang van alle burgers van Heusden-Zolder en dat het onverantwoord zou zijn om geld te verspillen aan dubbele faciliteiten, louter om de kleinburgelijke dorpsmentaliteit te onderhouden. De schepen suggereert om samen te werken met andere dorpsraden en zo met meer gedragen en gefundeerde voorstellen te komen.37136