Schisma binnen NV-A alsmaar duidelijker

Een gemeenteraad begon vanavond met een discussie tussen de twee N-VA-ers Simonne Janssens-Vanoppen en schepen Leon Truyers. Vanoppen vond dat ze na de vorige raad onvoldoende antwoorden had gekregen in verband met de toetreding tot een nieuwe pensioenregeling voor het personeel en de al dan niet dringendheid van de budgetgoedkeuring. De pensioenregeling bleek ondertussen door het schepencollege te zijn goedgekeurd, een brief van binnenlandse zaken had aangegeven dat dat volstond. De discussie was eerder symptomatisch voor het schisma binnen de N-VA-fractie. Schepen Truyers komt niet meer op bij de verkiezingen en Simonne Janssens-Vanoppen werpt zich nu op als opposante. In verband met de nieuwe parkeerregeling maakte Jan Jans (Vlaams Belang) via een wiskundig vraagstuk aan schepen Marc Swevers duidelijk dat het SMS-parkeren flink duurder is dan het klassieke betalen. Aan het eind van de vergadering bracht Peter Tielens (Nieuw) de meerderheid nog even in verlegenheid. Hij citeerde een omzendbrief van minister Bourgeois waarin staat dat in de aanloop naar de verkiezingen gemeentepublicaties niet mogen gebruikt worden om terug te blikken op de verwezenlijkingen. Terwijl in elke ‘Lees Heusden-Zolder’ telkens een schepen dat mag doen. Burgemeester Claes beloofde een antwoord tegen volgende zitting. En toen kwam het onvermijdelijke gedicht van Peter Tielens (zie elders)9618