Scholen willen beter omgaan met onbetaalde factuur

Scholen willen beter omgaan met onbetaalde factuur

44 secundaire scholen stappen volgend schooljaar in het project ‘Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen’ (STOS). Het gaat om scholen die bereid zijn om met hun hele team rond armoede te werken en daarbij ondersteuning krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt er 250.000 euro voor vrij. Dit jaar zijn ook al 45 scholen actief in het project. In Limburg doen 9 scholen mee, onder meer ook het Sint-Franciscuscollege. STOS is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen Welzijnszorg, het Vlaams Netwerk tegen Armoede, SOS Schulden op School, de onderwijskoepels en hun pedagogische begeleidingsdiensten, de koepels van de onderwijs-ouderverenigingen, MyTrustO en CERA. Een vormingsmedewerker en ervaringsdeskundige in de armoede staan de scholen bij.39260