'Schulden OCMW en gemeente onvergelijkbaar'

Onafhankelijk raadslid Hendrik Huyghelier heeft op de OCMW-raad van dinsdag een bijkomend punt geplaatst om de financiën van gemeente en OCMW te vergelijken en voor te stellen dat beide financiële diensten hun kennis bundelen om dubbel werk te vermijden en de beste deals te sluiten bij de onderhandelingen met de banken. Huyghelier reageert hier naar eigen zeggen mee op beweringen van N-VA gemeenteraadslid Bruno Buyse dat de gemeente een hogere schuldenlast heeft dan het OCMW. Huyghelier heeft zijn licht opgestoken bij de diensten. Het blijkt dat 93 % van de leningen van het Sociaal Huis dateren van na het crisisjaar 2008 - dikwijls superlaag ontleend - terwijl de gemeente langer lopende en dus duurdere leningen heeft. Dus gaat het volgens hem in dit geval om appelen met peren te vergelijken.17972