SFC: preteaching en voorbereiding op heropening

SFC: preteaching en voorbereiding op heropening

Ook in het Sint-Franciscuscollege is de paasvakantie voorbij. Er zijn vandaag twee leerlingen aanwezig op school. Zij worden opgevangen door de leerkrachten lichamelijke opvoeding zodat de andere leerkrachten zich kunnen toespitsen op preteaching van nieuwe leerstof. De school stelt nog steeds laptops ter beschikking van leerlingen die er thuis geen hebben.  Door het laptopproject - een eigen laptop voor alle leerlingen van het eerste en vierde jaar -en de omschakeling van vaste naar mobiele IT-infrastructuur, kan de school ervoor zorgen dat alle leerlingen thuis over een laptop beschikken. Een honderdtal is momenteel uitgeleend. De directie herinnert eraan dat inschrijven voor het 1ste jaar digitaal kan vanaf zondag 10 mei om 10 uur tot en met woensdag 20 mei om 16 uur. Dit kan via een inschrijflink op de website. Daar is ook een virtuele rondleiding mogelijk en iedereen die binnen deze periode inschrijft krijgt een plaats in het college. Artsen, verpleegkundigen en stagiair(e)s van het Sint-Franciscusziekenhuis maken nog altijd gebruik van 15 vrije kamers en de sanitaire ruimtes op het internaat om een paar uur uit te rusten of te overnachten. Ondertussen bereidt de school zich logistiek voor om leerlingen en personeel op een veilige en verantwoorde manier te ontvangen als de scholen - al dan niet gefaseerd – op een bepaald moment terug open zouden gaan.53573