Slechte onderwijscijfers voor Heusden-Zolder

Slechte onderwijscijfers voor Heusden-Zolder

Dat Heusden-Zolder binnen Limburg één van de gemeenten is waar het op socio-economisch vlak erg moeilijk gaat, is al langer duidelijk. Deze week is dat nog maar eens duidelijk geworden in de analyse van de onderwijsproblemen in Limburg die minister van onderwijs Crevits samen met gedeputeerde Jean-Paul Peuskens maakte. In de meeste socio-economische indicatoren zit Heusden-Zolder in de groep die (ver) boven het gemiddelde zit. 21,5 % van de kinderen wordt in een kansarm gezin geboren, daarmee staan we derde. Meer en meer mensen leven onder de Europese armoedegrens, in Heusden-Zolder 14,4 % (9de plaats in Limburg). We bekleden de tweede plaats in Limburg met 25,7 % jonge werkzoekenden onder de 25. In Limburg bedraagt dat 21,3 %, in Vlaanderen 20,7. We zitten ook bij de gemeenten met de laagste scholingsgraad. 71,9 % van onze inwoners van vreemde herkomst komt uit een laag-inkomensland, daarmee zijn we absolute koploper in Limburg (gemiddeld 40 %). Die socio-economische factoren en de kennis van de taal hangen nauw samen met problemen in het onderwijs. Met 2,7 % zittenblijvers in het lager onderwijs zit Heusden-Zolder boven het Limburgse (2%) en Vlaamse (2,3 %) gemiddelde. In het secundair onderwijs tellen we 5,2 % zittenblijvers (Limburg 5,0 Vlaanderen 4,9) maar zitten we in Limburg niet in de kopgroep. Met 16,6 % vroegtijdige schoolverlaters scoren we hoog. In Heusden-Zolder en de mijngemeenten is de onderwijsproblematiek het grootst. Toch is er ook iets zeer positiefs: onze studenten doen het relatief goed in het hoger onderwijs. Het SALK heeft daarover 4 belangrijke onderwijsdoelstellingen: ongekwalificeerde uitstroom terugdringen, meer jongeren motiveren voor een technische opleiding, Limburgs talent beter opleiden door hoger en universitair onderwijs, acties rond opleiding, vorming en arbeidsmarktregulering laten aansluiten bij de behoeften. Er is 3 miljoen euro vrijgemaakt. De gedeputeerde gaat nu op vraag van de minister alle scholen, van basisonderwijs tot hoger onderwijs samenbrengen in een platform en ook een Staten-Generaal organiseren met het bedrijfsleven erbij. Bovendien zal er ook werk gemaakt worden van een onderwijsbeleid op maat van de gemeenten, met hun specifieke behoeften. Maar de gedeputeerde benadrukt ook dat ons onderwijs op zich goed is.
23157