sp.a: 'Open VLD wil oppositie voeren'

sp.a: 'Open VLD wil oppositie voeren'

Volgens sp-a Heusden-Zolder zoekt Open Vld al langer een mogelijkheid om uit de meerderheid te stappen om richting verkiezingen oppositie te kunnen voeren. De partij zegt dat ze zelf had voorgesteld om een oplossing te zoeken voor de huisvuilophaling in de zomermaanden, vooral op vraag van appartementsbewoners. Eerst kon het volgens Limburg.net niet om de vuilniszakken naar het recyclagepark te brengen omdat aanpassingen zouden moeten gebeuren aan de bestaande milieuvergunningen, wat niet op korte termijn mogelijk was. Vervolgens werd beslist om de extra huisvuilophalingen te organiseren en de gemeente daarvoor de kosten - € 88.000 - te laten betalen.

 "Maar na de bevestiging op de gemeenteraad vroeg Limburg.net nieuw overleg omdat het met de beschikbare vrachtwagens en personeel niet haalbaar bleek als ook andere gemeenten dezelfde beslissing zouden nemen. De meerderheid heeft dan binnen het schepencollege beslist om in te gaan op het voorstel van Limburg.net om de inwoners in het kader van een pilootproject toe te laten tijdens de zomermaanden de huisvuilzakken naar het recyclagepark te brengen. Zo wordt ook nog € 88.000 bespaard," aldus lijsttrekker Eddy Pools en voorzitter Danny Utens. Zij onderstrepen dat deze beslissingen en de verantwoording ervan kaderen binnen een gezond, eerlijk en correct bestuursbeleid in het belang van de inwoners van Heusden-Zolder. "Het staat Open Vld uiteraard vrij zich niet te willen vereenzelvigen met een dergelijk beleid."32010