Steun gezocht voor aangepaste busjes

Steun gezocht voor aangepaste busjes

Luc en Hilde Lemmens-Vandeput stuurden ons volgende oproep. Hun zoon verblijft in 't Weyerke in het nieuwe studiocomplex Hof van Loon voor mensen met niet-aangeboren hersenletsels (NAH). Voor de verplaatsingen met de bewoners in hun rolstoelen hebben begeleiders en vrijwilligers nood aan aangepaste busjes. Maar zowel op Vlaams als op federaal niveau zijn daarvoor geen subsidies voorzien. Ze zijn dus afhankelijk van giften. Steun is welkom op de rekening van vzw Stijn, dienstencentrum ’t Weyerke met vermelding 'nieuwe bussen voor mensen met een NAH'. Stortingen boven € 40 geven recht op een fiscaal attest.18057