Sultan Ahmet-moskee wil erkenning

Sultan Ahmet-moskee wil erkenning

Vorige donderdag stemde de gemeenteraad verdeeld over het advies dat moest uitgebracht worden over de erkenning van de Sultan Ahmet-moskee. Belangrijkske argument van de tegenstanders was de onvolledigheid van het dossier, anderen vonden een tweede erkende moskee teveel of namen de banden met Milli Görus op de korrel. We zijn zelf een kijkje gaan nemen. “Bij een plaatsbezoek van afgevaardigden van provincie en Vlaamse gemeenschap, is ons inderdaad gezegd dat sommige documenten ontbraken, onder meer over onze activiteiten. We hebben die dan aan de provincie bezorgd, en gaan er vanuit dat het zo in orde is,” geven woordvoerder Bahattin Aygün en voorzitter Mustafa Üstün toe.

“Als gemeente moesten wij een advies geven over hoe wij de vereniging ervaren, en niet over de volledigheid van het dossier. Trouwens, als we binnen de vier maanden niet reageren, wordt het advies automatisch als positief beschouwd,” vult schepen van diversificatie Marc Swevers aan. Het is nu aan minister Keulen om de knoop door te hakken. Die moet daarbij wel rekening houden met een rapport van de staatsveiligheid, een document dat de gemeente of provincie niet te zien krijgen.

Subsidies


 Eenmaal erkend, kan de moskee rekenen op een tussenkomst in de wedde van de imam en de werkingskosten door de provincie en investeringssubsidies van Vlaanderen. De Sultan Ahmet-gemeenschap is hier actief sinds 1986 en in 1988 werd de huidige moskee in de Paquaylaan in gebruik genomen (voor de oudere lezers: de vroegere dancing Oud-Limburg). Ze telt momenteel tegen de 300 leden maar bij het vrijdaggebed of bij feesten komen er zeker dubbel zoveel. De moskee organiseert ook activiteiten: iftaravonden, een boekenbeurs, taal- en godsdienstlessen, sport- en andere activiteiten voor kinderen en jongeren, …

2 moskeeën?


“Waarom zijn 2 erkende moskeeën nodig?”, vragen sommigen zich af. “In tegenstelling tot de Dyanetmoskee zijn wij niet gebonden aan de Turkse overheid. We zijn dus vrijer en hebben onze eigen reglementering. Voor de rest is er nauwelijks een verschil met de anderen, we werken ook samen voor bepaalde activiteiten. De voorbije jaren is het aantal bezoekers hier sterk gegroeid, dat heeft ook te maken met het feit dat Onder de Poort en op de Mommeplas nogal wat oudere Moslims wonen, voor wie de verplaatsing naar de moskee in de Valentinusstraat te groot wordt,” zeggen Bahattin Aygün en imam Mehmet Zeki Atayan.

Milli Görus

Blijft nog een heikel punt, de connectie met de omstreden Milli Görusbeweging. De moskee kan die historische band niet ontkennen, want het is de zetel van Milli Görus in Keulen die destijds de moskee kocht en nu nog altijd bezit. “We zitten nu 22 jaar verder en dat is allemaal uitgedeind,” zegt Behattin, zelf van de jongere generatie die het ontstaan niet heeft meegemaakt. “Natuurlijk zitten hier aanhangers van Milli Görus, maar hier zitten evenzeer sympathisanten van het huidige Turkse regime als van linkse groeperingen. Mensen komen naar deze moskee omdat hun vrienden hier zitten of omdat het dichtbij is, maar niet om ideologische redenen.” Op dit ogenblik telt Limburg 2 erkende moskeeën, één in Hasselt en de Selimiye op Lindeman. Tegen april wil minister Keulen er nog 5 bij erkennen, waarbij dus de Sultan Ahmet.1880