't Es wier hoora

't Es wier hoora

Ken je de uitdrukking " 't es wier hoora inne geboere ..." Dat wordt al eens gezegd als je buren hebt die veel ruzie maken. Maar pas op, dat wil niet zeggen dat je thuis ook geen 'hoora' kunt hebben.35955