't Es wier Sint-Baar

't Es wier Sint-Baar

Vandaag 4 december is het naamfeest van Sint-Barbara. Ook meer dan een kwarteeuw na de sluiting van de mijn van Zolder als laatste in de Benelux, wordt de patrones van de mijnwerkers niet vergeten. Er zijn nog altijd ex-mijnwerkers die op deze dag samenkomen of in familiekring een kleine viering houden. En de verhalen over de kolenslag en andere straffe toeren komen dan weer boven. Maar Sint-Barbara is ook de patrones van de brandweermensen, de elektriciens, ontmijners en andere gevaarlijke beroepen.43963