't Molenholleke heeft burgemeesters en raad

't Molenholleke heeft burgemeesters en raad

In 't Molenholleke heeft vanaf vandaag elk leerjaar een eigen burgemeester en die vertegenwoordigt zijn of haar klas in de leerlingenraad. Daaraan ging een spannende campagne vooraf en vrijdag werden de stemmen geteld. Vandaag nodigde de Mystery-man alle leerlingen uit om kennis te nemen van de verkiezingsuitslag.De burgemeesters en de leerlingenraad kunnen directie en leerkrachten advies geven, voorstellen aanbrengen om zaken te verbeteren en mee zoeken naar oplossingen voor problemen. Er is trouwens een mooi evenwicht bereikt tussen meisjes en jongens. (foto's Rita Grosemans)48802