Tactische spelletjes op gemeenteraad?

Het ziet er er naar uit dat op de gemeenteraad van volgende donderdag meerderheid en oppositie elk een eigen tactiek gaan hanteren. Zoals eerder aangekondigd geeft raadslid Olivier Frederix (Open VLD) zijn ontslag en moet hij dus vervangen worden door een opvolger. Maar dat punt staat niet vooraan maar achteraan op de agenda. Volgens Nieuw verwacht de meerderheid dat de voltallige oppositie de raad zal verlaten, net zoals tijdens de allereerste raad van deze legislatuur. Er zou dan geen meerderheid zijn om de opvolger van Olivier Frederix te installeren. "Een tactische zet van de meerderheid," beweren Nieuw-raadsleden Tony Beerten en Peter Tielens. "Maar meteen geeft ze hiermee ook toe dat de allereerste raad toen totaal onwettig is verlopen. NHZ heeft destijds klacht ingediend maar die is wegens een procedurefout niet ontvankelijk verklaard."7443