Terreinen Statiesport mogen verkocht worden

Terreinen Statiesport mogen verkocht worden

Na een eerder uitstel, zette de gemeenteraad het licht op groen voor de publieke verkoop van de grond met gebouw van het voormalige Statiesport. Na een eerdere aanpassing gaat het nu nog om iets meer dan 2 ha en 4 are. Volgens het schattingsverslag zou dat minstens 215.000 euro moeten opbrengen. Er worden bijkomende voorwaarden opgelegd, zoals een bouwverplichting binnen de 12 maanden, een minimum bouwoppervlakte van 2000 m², een minimale tewerkstelling van 6 voltijdse equivalenten per ha en geen activiteiten in de zomer na 23 uur en in de winter na 22 uur.

Zowel Bruno Buyse (onafh), Elke Gijbels (N-VA) als Marc Swevers (Open VLD) hadden bedenkingen bij de opgelegde voorwaarden. Ze lieten uitschijnen dat het lijkt op een verkoop op maat. Annette Palmers (CD&V) toonde zich zeer tevreden met de aanpassing en het voorstel. Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) stelde vast dat er geen bevraging geweest is om bijvoorbeeld samen met Houthalen-Helchteren verder een sportzone uit te bouwen. Meerderheid en CD&V stemden voor, Open VLD, N-VA, en Bruno Buyse stemden tegen, Vlaams Belang onthield zich. Afwachten of er nu effectief een binnenspeeltuin dan wel een ander project komt ...36015