Toegang tot stemhokjes is beperkt

In de aanloop van de verkiezingen benadrukken gemeentesecretariaat en politie nog eens dat de toegang tot de stembureaus beperkt is. Er mogen allen leden van het stembureau in, de getuigen, de kiezers om te gaan stemmen en de kandidaten om te gaan stemmen. Niemand mag langer in het stembureau blijven dan nodig is om te stemmen. Normaal gaat de kiezer alleen het stemhokje in. Een kiezer met een lichamelijke beperking mag zich laten begeleiden als hij niet alleen het hokje in kan of zijn stem niet zelfstandig kan uitbrengen. De voorzitter moet daarvoor toestemming geven en de namen van de twee in een pv noteren. Wie problemen heeft met het digitaal stemsysteem mag alleen hulp krijgen van de voorzitter of een bijzitter.11581