Uitbreiding blauwe zone (nog) niet bijgestuurd

Uitbreiding blauwe zone (nog) niet bijgestuurd

Namens CD&V stelde Annette Palmers het nieuwe reglement voor de blauwe zone in de Guido Gezellelaan in vraag, omdat het in tegenspraak is met het standpunt van alle adviesraden. Het gaat dan onder meer over de parkeerduur die tot 30 minuten zou beperkt worden en beperkt blijft tot één kant van de weg. Het zou ook geëvalueerd worden na 3 maanden. CD&V vreest dat aan één kant van de weg alle parkeerplaatsen permanent zullen bezet blijven. Daarom wil CD&V blauwe zone aan beide kanten van de weg, voor een maximale periode van 2 uur en een evaluatie na één jaar. Schepen Lode Schops gaf daarop een hele uiteenzetting over de totstandkoming van het reglement. Uitgangspunt is dat langparkeers niet thuishoren langs de weg, en dat een versoepeling van de parkeerduur makkelijker is dan andersom. Op 8 juni zitten schepencollege en handelaars samen want die hebben blijkbaar gelijkaardige vragen en dus stelde Schops voor om het punt uit te stellen tot na die bijeenkomst. Volgens burgemeester Borremans zal het mobiliteitsplan pas in augustus op de raad komen, waardoor er nog tijd genoeg is om het bij te sturen indien nodig.
21587