Uitgezette everzwijnen opgevangen in VZOC

Uitgezette everzwijnen opgevangen in VZOC

In het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum verblijven 3 everzwijnen die in Geraardsbergen zijn gevangen. Anderhalve week geleden nam het Opvangcentrum S.O.S Wilde dieren uit Geraardsbergen contact op voor meer informatie over de mogelijkheden om 3 uitgezette everzwijnen te verschalken. Dat lukte blijkbaar en eergisterenavond zijn de 3 zwijnen in het VZOC afgeleverd. De dieren zijn in gevangenschap opgegroeid en goed benaderbaar. Het gaat om 1 beer en 2 zeugen, volgens Rudi Oyen wijst dat erop dat ze uitgezet zijn om zich te vermenigvuldigen voor de jacht. Ze zullen nu niet meer in de natuur worden vrijgelaten maar in een dierenpark ondergebracht.28718