Vakantiegroeten uit Nederland

Vakantiegroeten uit Nederland

Ben en Sigrit Engelen-Vanderhoydonck bezochten met hun gezin Kinderdijk in Nederland. Dat zou volgens hen de meest gefotografeerde plaats van Nederland zijn. Alleszins, dat het er mooi is, staat buiten kijf.42824