Van den Heuvel gaat over circuitvergunning

Van den Heuvel gaat over circuitvergunning

De nieuwe minister van omgeving Koen Van den Heuvel vindt tussen de dossiers op zijn bureau ook het beroep tegen de omgevingsvergunning voor Circuit Zolder. Zoals bekend heeft de bestendige depuatie van Limburg op 13 september de omgevingsvergunning - eigenlijk een hervergunning - goedgekeurd, met voorwaarden. Er waren weliswaar meer dan 130 bezwaren - waarvan een groot deel collectief - ingediend door buurtbewoners die bekommerd waren om het geluid en de luchtkwaliteit. Maar alle adviezen, van schepencollege, provinciale omgevingsvergunningscommissie en andere instanties waren positief. Enkele buren zijn nu in beroep gegaan bij de Vlaams minister van omgeving. Minister Van den Heuvel moet nu ten laatste in de loop van maart een beslissing nemen. Opnieuw zitten in het dossier allemaal gunstige adviezen. Bij een positieve beslissing kunnen de tegenstanders nog altijd in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Bij Circuit Zolder nuanceren ze het beroep. Het komt volgens hen niet rechtstreeks van buurtbewoners, één beroep is ook ingediend door de Limburgse Milieukoepel. (foto Marcel Gybels)
44764