Vandaag gezien

Vandaag gezien

Er vliegen de jongste tijd nogal wat exemplaren van de gehakkelde aurelia rond. (foto Marcel Gybels)28574