Vandaag gezien

Vandaag gezien

Nu de bermen langs de spoorweg gemaaid zijn, laat de groene sprinkhaan zich zien. (foto's Marcel Gybels)28277