Vandaag gezien

Vandaag gezien

Deze merkwaardige plant die Jan Leijskens in Bolderberg trof, is de slangenwortel. In de lage landen is ze eerder zeldzaam geworden. Ze groeit vooral aan de oevers van sloten en plassen én is giftig. 55080