Verwarring en aanzwellende kritiek

Bruno Buyse (NV-A) trok van leer tegen de schuldenlast van de gemeente en nam vooral het financieel beleid van schepen Peter Tielens (NHZ) op de korrel. Daarop kreeg Buyse verschillende meerderheidsleden over zich heen omdat hij foutieve cijfers zou gebruiken. Maar ook Sonja Claes (CD&V) vond dat er onduidelijkheid is geslopen in de cijfers die de meerderheid hanteert. En zo werd er lange tijd heen en weer gepalaberd over de correctheid van het cijfer van de voorziene schulden. Sonja Claes nam de strategische doelstellingen één voor één onder de loep, maar ze pakte de meerderheid ook op haar belofte van vorig jaar dat de belastingen niet zouden verhogen, en verweet haar woordbreuk. Bovendien leidt ze uit het meerjarenplan af dat er in deze legislatuur nog nieuwe belastingen gaan komen. En ook op het vlak van de besparingen houdt de meerderheid volgens Claes haar woord niet, onder meer door het OCMW een jaarlijkse besparing van 400.000 euro op te leggen en ze gaf ook voorbeelden van besparingen die rechtstreeks de bevolking treffen. Maar er wordt volgens haar niet bespaard op het gemeentelijke apparaat. En ze vond het ook raar dat de adviesraden niet meer zijn geraadpleegd. Ze nam de kern- en andere doelstellingen één voor één op de korrel. Volgens haar voert dit beleid alleen uit wat in de vorige legislatuur was klaar gemaakt. Burgemeester Borremans probeerde de kritieken één voor één te weerleggen, hij verdedigde ook de belastingverhoging omwille van de financiële beperkingen die de hogere overheden opleggen. Vlaams Belang sloot zich aan bij het voorstel van de NV-A om de hele zaak uit te stellen. Ook van hen het verwijt aan de meerderheid dat de belastingen worden verhoogd zonder dat ze alternatieven hebben overwogen. Vanuit de SP.A reageerde Martine Vrancken dat met de drijfkrachtlasting ook de bedrijven hun steentje moeten bijdragen en dat als de huisvuilbelasting de inwoners pijn doet, dat te wijten is aan het asociale regeringsbeleid van NV-A en CD&V. Ook Marc Swevers verantwoordde zich als liberaal voor de belastingen omwille van de onverwachte de tekorten. Hij gaf toe niet gelukkig te zijn met de belasting op drijfkracht, maar vond het niet de moeite waard om daarvoor de coalitie op te geven. En hij gaf tenslotte ook nog Bruno Buyse een veeg uit de pan dat hij niet met foute info op de proppen moet komen.18012