Vier everzwijnen gedood bij kleine drukjacht

Vier everzwijnen gedood bij kleine drukjacht

Bij een kleine drukjacht in de buurt van Lindeman zijn gisteren vier everzwijnen geschoten. ANB had voor die buurt gekozen omdat daar de jongste tijd grote schade is aangericht. Het Agentschap Natuur en Bos heeft daarom extra maatregelen genomen. Zo kregen terreineigenaars ondersteuning bij de organisatie van de jacht op hun terreinen. Jagers kregen extra vergunningen en administratieve ondersteuning om hun werk versneld te kunnen uitvoeren. Als experiment en bij wijze van proefproject is de wijk Lindeman omrasterd. Op doordachte locaties zijn vangkooien geplaatst en gisteren was er dus de drukjacht. En ook al is de buit slechts beperkt, volgens ANB is daarmee de basis gelegd voor verdere gerichte acties dit najaar. ANB herhaalt ook dat je maar zelden een schadevergoeding krijgt voor de ravage die door everzwijnen is aangericht. Jagers die 's nachts en 's morgens in de buurt 'patrouilleren' hebben de jongste dagen 2 everzwijnen gedood. Ondertussen zegt de Wildbeheerseenheid Zwarte Beek dat ze in heel de regio dit jaar al 220 everzwijnen heeft geschoten.43243