Vlaams Belang blijft schepen aanklagen

Vlaams Belang blijft schepen aanklagen

Het Vlaams Belang heeft opnieuw een klacht ingediend tegen schepen Engin Özdemir, en dat voor de overtreding van de deontologische code. Vorige week heeft de centrale commissie een eerste, gelijkaardige klacht onontvankelijk verklaard, omdat ze te laat zou zijn ingediend. Die klacht sloeg op het niet beantwoorden van vragen in de gemeenteraad en het opstappen in de optocht van de Grijze Wolven. Jan Jans spreekt van en doofpotoperatie en zegt dat hij de zaken zal blijven aanklagen als de burgemeester, de SP.A of andere leden van de meerderheid niet ingrijpen. Als daarvoor de centrale commissie opnieuw voor wordt samengeroepen kost dat een pak geld aan presentievergoedingen en werk van het personeel.43087