Voetgangersexamen in VLS Berkenbos

Voetgangersexamen in VLS Berkenbos

In de Vrije Lagere School Berkenbos moesten de leerlingen van het vierde leerjaar zich vandaag bewijzen tijdens het voetgangersexamen. 34 kinderen legden te voet een parcours af in de buurt van de school. Ze kregen 12 moeilijke punten voorgeschoteld waarbij ze hun kennis als voetganger mochten bewijzen: oversteken op een zebrapad, de plaats van de voetganger op de weg, ... Mensen van Femma, KWB en politie staken een handje toe. Terwijl de ene groep bezig was het het voetgangersexamen, mochten de anderen een fietsbehendigheidsproef afleggen.21657