Volgende week werken bij fietsbrug

Het was al voor eerder aangekondigd, maar nu volgende week dinsdag en woensdag zal het asfalt aan de toegang tot het fietsroutenetwerk langs de Graaf de Theuxlaan (fietsbrug) dan toch worden vernieuwd. De aannemer zal die werken uitvoeren buiten de spitsuren. Om het verkeer beurtelings door te laten, worden verkeerslichten geplaatst.17926