Volle badzaal voor mijnwerkersreünie

Volle badzaal voor mijnwerkersreünie

De reünie voor mijnwerkers die de KS Vriendenkring vandaag organiseerde, was een schot in de roos. Zowat 600 voormalige mijnwerkers - er was deze keer geen schatting van de politie - kwamen in de badzaal bijeen voor een verbroedering en om herinneringen op te halen. Dat gebeurde bij een pint en bij een aantal muzikale optredens. Maar er waren ook toespraken.

Gouverneur Herman Reynders
toonde zich fier dat ook zijn grootvader een mijnwerker was maar vond deze herdenking geen feestelijk moment. "25 jaar geleden verloren velen hun werk, ze werden te vroeg op pensioen gestuurd en verloren hun kameraadschap. Maar tegelijk is ook het nieuwe Limburg ingezet dat het vandaag op economisch vlak goed doet." Hij riep op om jaarlijks op een vaste dag een grote bijeenkomst voor alle mijnwerkers te organiseren om ons mijnverleden niet te vergeten.

Andere energie

Selahattin Koçak getuigde dat hij als mijnwerkers- en migrantenzoon bijna verplicht werd om in de mijn te gaan werken, ondanks zijn capaciteiten om verder te studeren. Hij had ingenieur willen worden, maar heeft het vandaag naar eigen zeggen tot 'sociaal ingenieur' geschopt, iemand die mensen verbindt. Maar ook hij vond dat na 25 jaar het wij-gevoel is verdwenen. Minister van Energie Bart Tommelein trok de parallel tussen de hardwerkende vissers en de mijnwerkers. Hij toonde zich enthousiast over de herbestemming van de mijnterreinen en de rol van de LRM daarin. Hij schetste ook de veranderende visie op energie: "Destijds moest de steenkool wijken voor petroleum, gas, biomassa, ... ondertussen is de tijd van de fossiele brandstoffen voorbij en moeten we inzetten op wind- en zonne-energie, waterkrachtcentrales, ... Maar we zijn er nog lang niet, we moeten nog werken aan de opslagcapaciteit, slimme meters, ..."

Er is nog steenkool

Voorzitter Michel Dylst van de KS Vriendenkring toonde zich nog steeds de bevlogen spreker van weleer. Hij vond dat bij de herverdeling van de middelen van KS Vlaanderen destijds 4 miljard teveel had gekregen, geld dat zou moeten terugkomen naar Limburg. Hij vond dat de politiek zijn handen van de LRM moet afhouden, dat alle pensioenbeloften van destijds moeten nagekomen worden én Limburg op termijn tot één stad moet uitgroeien. Ook wierp hij op naar de minister dat over een bestemming van de grote steenkoolvoorraad in de Limburgse ondergrond moet gedacht worden. Hij had lof voor de aanwezige Hugo Leroi, voorzitter van de LRM, en toenmalige directeur-generaal Legrand, ondertussen 90 jaar die samen met heel wat ingenieurs present was vanmiddag.
(meer foto's)
35720